İnsan Ne İle Yaşar
İnsan Ne İle Yaşar

İnsan Ne İle Yaşar

L.N. Tolstoy, Say Yayınları, 2012, Yay.haz. Buket Altoparlak

Tolstoy


Rus kültüründe, Turgenyev’in temsil ettiği batıcı muhafazakar liberaller, Dostoyevski’nin temsil ettiği Ortadoks Slavofiller ve Çernişevski’nin temsil ettiği devrimci demokratların kesişme noktasında yer almakta ve son döneminde Dostoyevski’ye daha çok ilgi duymaya başladığı söylenmektedir.

Tolstoy

insan ne ile yaşar


Çalışmak ucuz, hayat ise pahalıydı; kazandığını yiyeceğe harcıyordu.

Üç hakikat:
– insana ne yön verir
– insana verilmeyen şey nedir
– insan ne ile yaşar

1. insana yön veren şey sevgidir
2. insana kendi ihtiyaçlarının bilgisi verilmemiştir (ayakkabı siparişi verip ölen adam)
3. öğrendim ki tüm insanlar, sırf kendilerine özen göstererek değil, sevgiyle yaşarlar

Anladım ki Allah insanların birbirinden ayrı yaşamasını dilemez. Bu yüzden onlara bireysel olarak neye muhtaç olduklarını göstermez. Onların bir arada yaşamalarını diler ve bunun için de onlara, tümü için gerekli olan şeyleri gösterir.

İçinde sevgi olan insan, Allah’la beraberdir, Allah da onunla beraberdir, çünkü sevginin kaynağı Allah’tır.

insana ne kadar toprak lazım


Atasözünü bilirsin: “Kayıp ve kazanç ikiz kardeştir”

Uşak, küreği alarak Pahom’un içine sığacağı genişlikte bir mezar kazdı ve Pahom’u oraya gömdü. Onun ihtiyacı olan artık yalnızca, başından topuklarına kadar, iki metrelik bir topraktı.

üç soru


Bir zamanlar bir kral, başlanacak her işin en doğru zamanını, dinlenilecek en doğru kişinin kim olduğunu ve yapılacak en önemli işi bilirse asla başarısız olmayacağını düşündü.

Bilge: “O halde hatırla: Önemli olan sadece bir tane vakit vardır ki, o da içinde bulunduğumuz andır. Bu en önemli vakittir; çünkü bizim yetki gücümüzün olduğu tek vakittir. En önemli kişi, o sırada yanında bulunan kişidir, çünkü hiç kimse, bir başkasıyla tekrar görüşüp görüşemeyeceğini bilemez. En önemli iş ise, iyilik yapmaktır; çünkü insanın dünyaya gönderilme amacı budur!”

üç ihtiyar


Üstelik metropolit uzaklara bakmaya da alışık değildi.

Metropolit istavroz çıkardı. Sonra ihtiyarlara doğru eğilerek, “Allah’ın adamları, sizin kendi duanız Allah’a ulaşır. Size öğretecek bir şeyim yok benim. Siz sadece günahkarlar için dua edin.

metropolit: Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerine başkanlık eden din adamı (Metropolitan bishop)

çocuk aklı


Şu ayeti bu hikaye doğrultusunda anlamak ne kadar da isabetli olacaktır: “Eğer küçük çocuklar gibi olmazsanız, asla cennete giremezsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *