Güçlü Yanlarınızı Nasıl Öne Çıkarırsınız
Güçlü Yanlarınızı Nasıl Öne Çıkarırsınız

Güçlü Yanlarınızı Nasıl Öne Çıkarırsınız

Kariyer Planı, Laura Morgan Roberts, Gretchen Spreitzer, Jane Dutton, Robert Quinn, Emily Heaphy, Brianna Barker Caza (makale, HBR, 2005)

Biz, son dört yıl içinde, insanların kendi bireysel yeteneklerini kavramalarına ve onlardan yararlanmalarına yardımcı olacak güçlü bir araç geliştirdik. Yansıyan En İyi Benlik (YEİB)* egzersizi adını taşıyan bu yöntem yöneticilere, gelecekteki potansiyellerini artırmaları bakımından, kendileri için “en iyi benlik” anlayışını geliştirme imkanını vermektedir.

YEİB egzersizini uygulamadan önce:

  1. Bu araç egonuzu okşamak için değildir, bunu bilin
  2. YEİB egzersizinden çıkan dersler, eğer onlara içtenlikte dikkat etmeyecek olursanız, sizi yoldan çıkartabilir. Bağlılık ve gayret göstermeli, işin peşini bırakmamalısınız
  3. Geleneksel mekanizmaların ürettiği olumsuz geribildirimlerin egzersiz sonuçlarını etkilememesi için, YEİB egzersizini geleneksel yıllık performans değerlendirmesinden ayrı bir zamanda yapmak gerekir.

1. Adım:
Denekleri tespit edip geribildirim isteyin


Egzersizin ilk görevi, gerek işyerinin içinden gerekse dışından, çok çeşitli insanların geribildirimlerini toplamaktır. Çeşitli kaynaklardan -aile üyelerinden, eski ve bugünkü çalışma arkadaşlarından, dostlardan, öğretmenlerden vb- girdi toplayarak kendiniz hakkında, standart bir performans değerlendirmesine kıyasla, çok daha geniş ve zengin bir kavrayışa ulaşabilirsiniz.

2. Adım:
Kalıpları bilin


Bu adımda, [örnekteki] Robert gelen geribildirimlerdeki ortak temaları taradı ve bulduğu örneklere kendi gözlemlerini ekledikten sonra, bütün girdileri bir tablo haline getirdi.

Diğer durumlarda, YEİB egzersizi kişinin sahip olduğunu zaten bildiği becerilerindeki nüansları görmesini sağlar.

Doğuştan analizci olanlar için, egzersizin analiz gerektiren kısmı insana, hem gelen geribildirimleri bütünleştirme, hem de sahip olduğu yetenekler konusunda kafasında daha büyük bir resim oluşturma imkanı verir.

3. Adım:
Kendi portrenizi çizin


Bir sonraki adım topladığınız enformasyonu özetleyip damıtan, kendinize ilişkin bir tanım yazmaktır. Bu tanım, geribildirimlerden gelen temalar ile sizin kendi gözlemlerinizi iç içe geçirerek, en iyi yanlarınızla kim olduğunuzu olabildiğince iyi bir biçimde ortaya koymalıdır. Öz portre eksiksiz bir psikolojik ve bilişsel profil değildir. Daha çok, daha önceki katkılarınızın bir anımsatıcısı ve gelecekte yapacaklarınızın bir rehberi olarak kullanabileceğiniz, içgörülü bir imge olmalıdır. Portrenin kendisi nokta imlerinden oluşan bir açıklama değil, “Benim en iyi yanım…” diye başlayan bir düzyazı kompozisyonu olmalıdır. İki ila dört paragraflık bir öykü yazmak en iyi kendiniz imajını bilincinizde perçinler. Öykü biçimi, aynı zamanda, daha önceleri birbirinden kopuk ya da birbiriyle ilintisiz gibi görünen temalar arasında bağlantılar kurmanıza yardımcı olabilir. Portre çizmek zaman ve dikkat ister, ama sürecin sonunda kim olduğunuza dair yenilenmiş bir imaj yaratmış olursunuz.

4. Adım:
İşinizi yeniden tasarlayın


Güçlü yanlarını tespit eden Robert’in bir sonraki adımı, iyi olduğu yanlarına dayanabileceği şekilde kendi iş tanımını yeniden tasarlamak oldu.


* reflected best self, RBS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *